Digital Markedsføring og alle de nye kanalene

“Etter et litt usikkert marked på høsten ifjor, er det bare en trend som vises denne høsten, og det er at alle piler peker oppover for digital markedsføring”, sier leder av INMA, Kenneth Eriksen. 

Når internett kom i sin tid, så vi raskt enkle bannere på de store nettsidene som VG og Aftenposten. Grafikken var statisk og enkel og budskapet ofte det samme. Det var ikke engang alltid mulig å klikke på annonsene. Etter hvert begynte vi å ane at internett var større enn de få sidene vi kjente til, og vi begynte å søke. Annonsene fant oss også der, ofte også akkurat når vi trengte dem til og med.

Så begynte vi å handle på internett. Så snart vi hadde gjennomført en handel, fikk vi kanskje et tilbud fra butikken siden vi var ”gamle” kunder. E-postkontoene fyltes opp av reklamemailer som vi hadde godtatt eller ikke. Til å begynne med var de universelle og fant raskt veien til søppelkassa. Men så begynte de å bli personlige, bruke fornavnet ditt eller kanskje til og med referere til hva du liker og hva andre som liker det samme som deg liker. Og så kom Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, tablets og mobiltelefoner som har samme muligheter som PCen…..

Digital markedsføring har kommet langt siden de første bannerannonsene, og arbeidet med den digitale markedføringen er ikke lenger bare et lite sidespor i forhold til resten av markedsføringsstrategien. Digital markedsføring har for svært mange bedrifter blitt den mest vesentlig – nå er det print, TV, Radio og andre ”gamle” kanaler som har blitt til sidespor. Og digital markedsføring er ikke lenger bare en kanal, det er mange, og nye kommer til. Og siden 4 av 5 nordmenn er på internett hver eneste dag iflg mediebarometeret fra SSB, er det ikke lenger noen tvil om at man kan treffe de fleste kundene digitalt hvis man bruker riktig metode og kanal.

Hvordan skal du så prioritere mellom alle disse kanalene og mulighetene? Jeg kommer tilbake til det, men først vil jeg raskt gå igjennom de største digitale kanalene og mulighetene du har.

Søkemotorannonsering

Folk søker mer stadig mer og iflg INMA-undersøkelsen i 2011 søkte 80% av alle på nett i Norge minst en gang den siste måneden . Det vil si at siden 4 av 5 er på nett daglig, vil ca 2 av 3 nordmenn bruke en søkemotor minst en gang per måned.

Det finnes flere søkemotorer, men Google er den definitive vinneren og brukes av de aller fleste. Dermed blir naturlig nok annonsering på den søkemotoren hovedfokus hvis man skal benyttes seg av søkemotorannonsering. Annonser som lages på Google, kan imidlertid enkelt konverteres til andre søkemotorer som Kvasir og Bing.

Søkemotorannonsering har vist seg å være en viktig ressurs for selskaper med små markedsbudsjetter der denne annonseringen ofte står for en svært stor andel av budsjettet.  Spesielt vil små nisjebedrifter kunne oppnå svært gode resultater ved bruk av denne markedsføringskanalen.

Det er viktig å bruke tid på å lage gode strukturer hvis man skal satse på søkemotorannonsering, men det er uansett lett å komme i gang med. Google Adwords er lett å bruke og resultatene kan komme raskt. Det er også lett å endre underveis hvis man ser at enkelte søkeord treffer bedre enn andre. Men for å lykkes ordentlig godt med søkemotorannonsering er det også viktig å ha fokus på det neste temaet, søkemotoroptimalisering. Det er nemlig ikke tilfeldig hvem som kommer øverst av annonsene hos søkemotorene. Selv om du legger inn et relativt høyt bud for annonsen din, kan Google velge å ikke sette den høyt opp fordi den ikke finner relevansen i din nettside.

Søkemotoroptimalisering

Ulempen med søkemotorannonsering er at folk ser på det som annonsering – hvilket det jo faktisk er. Annonsene som synes øverst og på høyresiden på søkeresultatene er markert som annonser og enkelte velger bevisst ikke å trykke på annonsene. De vil heller velge resultatene i det organiske søket – altså resultatene som vises under de tre annonsene øverst på Google sin resultatsider. Dette kalles det organiske søket.

Og selv om organisk trafikk er gratis trafikk, kreves det jobb med nettsidene for å komme høyt oppe på listen blant de organiske treffene. Men for å komme opp her, krever det at det jobbes med nettsidene. Dette arbeidet kalles søkemotoroptimalisering.

I forbindelse med dette arbeidet må man ha fokus på tre områder: Det tekniske, innholdet og lenkene. På den tekniske siden er det viktig å jobbe med kodingen og også være bevisst på at Google for eksempel ikke vurderer innhold som er basert på flash. Innholdet på nettsidene må være godt organisert. Menyer, overskrifter og ord må henge sammen og innholdet må være aktuelt og relevant. Nøkkelfunksjonalitet bør være lett tilgjengelig på forsiden, og hvis brukeren beveger seg rundt på nettsiden, bør han til enhver tid vite hvor han befinner seg på nettsiden  Lenkene er kanskje det mest utfordrende området for mange. Jo flere andre nettsteder som lenker til din nettside, jo større sannsynlighet er det for at Google løfter din nettside opp på det organiske søket.

Epost-markedsføring

Epost-markedsføring kan være alt fra enkle felles-eposter som sendes ut til alle som har registrert seg på siden din til personlige e-poster som anbefaler produkter til kunder basert på hva de har kjøpt tidligere eller hva andre med lignende interesser har kjøpt. Det kan også være såkalte transaksjonseposter som sendes ut i forbindelse med en ordre eller en forsendelse.

I forbindelse med utarbeidelsen av disse epostene må man altså først vite hvem man kan sende til. Kundene må ha gitt tillatelse til å få epost fra deg. Og når innholdet er definert, må man vurdere om man skal sende til hele adresselisten, eller om man skal segmentere og bare sende til de man mener innholdet treffer. Det er bedre å sende ut tre ulike eposter med mindre og mer treffsikkert innhold enn å sende ut en felles til alle med mer innhold. Men for å få kunden til i det hele tatt å åpne eposten, er det kritisk at teksten i emnefeltet treffer kunden.

E-postmarkedsføring kan være en god markedsføringskanal, men det er viktig å være bevisst på at det kan bli oppfattet som spam. Vurder frekvens, innhold og hvem man sender til nøye. Ingen kunder ønsker at butikken de har handlet hos maser på dem, de ønsker gode tilbud som treffer dem og aktuell informasjon som angår dem. Ha dette i bakholdet.

Sosiale medier

De sosiale mediene som Facebook, twitter, instagram m.fl har blitt vesentlige markedsføringskanaler de siste årene, og Facebook har blitt en viktig kanal for direkte handel.

Ved markedsføring i disse kanalene bør man være bevisst på de samme faktorene som ved epost-markedsføring – frekvens, innhold og mottaker. Og de ulike sosiale mediene har ulik profil.

Utfordringen for mange er å finne denne balansegangen og finne ut hva som treffer kundene og hvor. Og sålangt er det vel ikke noen som har funnet fasiten på disse spørsmålene. Se hva andre har gjort og prøv deg frem. Av og til vil du kanskje feile. Men av og til kan en liten merkelig idè blir til noe stort i disse uforutsigbare kanalen. Hvem skulle ha trodd at ”The Fox” og Ylvis-brødrene skulle bli årets julehit verden over?

”Folk gjør allerede det de vil gjøre. Du må gjøre det enklere for dem å gjøre det de allerede gjør”

Mark Zuckerberg, grunnlegger av Facebook

Ifølge Mark Zuckerberg er altså din jobb på Facebook å gjøre det enklere for kunden. Så, hva kan din bedrift gjøre for å gjøre det enklere for kunden? Og hvordan kan markedsføringen og aktivitetene dine på Facebook eller i andre sosiale medier gjøre det enklere for kunden?

Uansett hva du finner ut – START! Begynn i det små, se hva som fungerer, og hva som ikke fungerer og gå videre derifra. Eller som Jack Welch sier: ”Velg en retning og implementer som et helvete”.

Bannerannonsering

En annen viktig markedsføringskanal på nett, spesielt for de store aktørene, er såkalt bannerannonsering. De store reklamene som popper opp på de store nettstedene var de første annonsene som kom i internetts begynnelse og var derfor til og begynne med en viktig kilde for å få kundene inn på nettstedene. Utfordringen med bannerannonser er at de ofte ikke er segmentert, og hvis de er det er de ikke tilstrekkelig segmentert til å gi gode responsrater. Klikkratene (%-andelen som klikker på annonsene) er lave, men de store aktørene velger likevel å fortsett å benytte denne kanalen som en del av sin brandingstrategi. Annonser på Google Adwords er lite grafiske og gir en annen effekt, og selv om 81 % søker på nett hver måned, er det altså 1 av 5 som ikke gjør det. Og selskapene med store markedsføringsressurser ønsker også å nå disse.

Webanalyse

Selv om det er smart å komme i gang og prøve seg frem, er det også viktig å analysere etter hvert for å se hva som fungerer. Webanalyse er selve fundamentet i effektive nettsatsinger. Ved å bruke sunn fornuft, gjennomføre brukertester og spørreundersøkelser og ikke minst ved å bruke webanalyseverktøy som Google Analytics, kan du få hjelp til å finne retningen og prioritere riktig.

Husk bare på å ikke bruk altfor mye tid på selve verktøyet. Ifølge Avinash Kaushik, en kjent webanalytiker-guru, bør man bruke 10% på verktøy og 90% på forståelse og handling. Så ha dette i bakhodet, for det er lett å drukne i analyser og verktøy med avansert funksjonalitet.

Prioriteringsprosessen

Så hvor skal du starte? Hva skal du prioritere?

Aller først må du besvare noen spørsmål sånn at du ikke ”skyter i blinde”:

–       Hvor mye ressurser har du både når det kommer til markedsføringskroner, tid og utviklingsressurser?

–       Hva ønsker du å oppnå? Er det et kortsiktig stunt eller et langsiktig mål?

–       Hvem ønsker du å nå? Nye kunder eller eksisterende kunder? Hvilken målgruppe?

–       Hvilket produkt skal du markedsføre?

Når du har svaret på disse spørsmålene kan du sette opp en prioritering der du sorterer i forhold til hvor effektive du tror de ulike tiltakene vil være og hvor mye ressurser de vil kreve. Det naturlige er da selvsagt å starte med de tiltakene som gir stor verdi og krever liten investering. Deretter blir det en vurdering av hvor mye ressurser du har tilgjengelig. Har du mye ressurser tilgjengelig vil du kanskje prioritere de som krever tid, penger og utvikling, men kanskje ikke har så stor verdi, i hvert fall ikke på kort sikt. Hvis du derimot har få ressurser tilgjengelig, må du prioritere annerledes og holde fokus på aktivitetene som krever mindre ressurser. En slik prioritering er svært hensiktsmessig å ha i diskusjoner med resten av selskapet, leverandører og andre interessenter, for det har lett for å bli en diskusjon der alle vil ha igjennom ”sitt” tiltak.

Så er det bare å sette i gang, men husk at med digital markedsføring er det mye som er annerledes enn ved tradisjonell markedsføring i print, TV og radio. Det er raskere å endre underveis, det er et helt annet krav til tilstedeværelse, det er mer en til en kommunikasjon, det endrer seg stadig, kundene krever mer. Digital markedsføring er ikke noe du kan gjøre og så legge bort til neste periode. Det krever kontinuerlig oppfølging av en dedikert organisasjon.

Ja, alle piler peker oppover, og det har de gjort måned for måned gjennom hele 2013.  Det øker på alle områder, men de aller bratteste pilene har mobil og tablets. Med de nye skjermene og mulighetene, har dette plutselig blitt den viktigste kanalen av alle. Og den viktigste forskjellen fra tidligere er sannsynligvis at nå er vi som kunder tilgjengelig overalt – alltid. Og det gir helt nye muligheter for digital markedsføring. Hvordan kan ditt selskap gjøre ting lettere for folk på farten?

Kilder

INMA

Norsk mediebarometer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s